Site in English
English

NorBase

Velkommen

Partidatabase for partier spilt i norske turneringer.

Status:

Dato: 22/4-24
Partier totalt: 77244
Antall spillere: 7276

Logg:

Odd Gunnar Malin
norbase@sjakk.biz