Site in English
English

NorBase

Om disse sidene

Ekstra funksjoner på NorBase

Det som er beskrevet her er under uttesting så det kan endres.

Ta gjerne kontakt hvis du forsøker på noe av dette. Informasjonen/erfaringen vil bli brukt for å lage en bedre beskrivelse/bruksanvisning.

Partiviser
Viser et utvalgt parti fra en pgn-fil for gjennomspilling.
Partiliste
Viser en liste over partier i en pgn-fil. Listen er 'klikkbar' slik at partiene lett kan spilles igjennom.
Krysstabell
Lager en 'klikkbar' krysstabell ut ifra en pgn-fil.
Opplasting av pgn-filer
For de som ikke har eget web-område for å lagre pgn-filer på internet kan lagre disse filene på NorBase.

 

Partiviser

Dette tilleggsprogrammet kan vise et enkelt parti utifra en oppgitt pgn-fil. Visningen kan være for gjennomspilling på Internett
Programmet startes med linken: http://norbase.sjakk.biz/gameview.php

 

Partifil
Partifilen angis med variabelen pgnfile. Hvis du har lagret partier fra en turnering i en pgn-fil på http://www.dittdomene.com/ med navnet partier.pgn kan du nå vise et parti fra turneringen med linken:
http://norbase.sjakk.biz/gameview.php?pgnfile=http://www.dittdomene.com/partier.pgn

 

Velg parti

Hvis du kun bruker linken over til å vise parti vil leseren hente opp første parti fra filen. For å hente opp et bestemt parti bruker du variabelen gamenr og angir partinummer i filen. Eks. gamenr=3 vil vise tredje parti. Som full link skulle dette bli
http://norbase.sjakk.biz/gameview.php?pgnfile=http://www.dittdomene.com/partier.pgn&gamenr=3

 

Gå til posisjon i partiet

For å gå direkte til en bestemt posisjon når javescript viseren åpnes brukes move. Posisjon 0 er starten på partiet, posisjon 1 er etter hvits første trekk etc. For å tvinge viseren til å gå til siste posisjon kan move=999 brukes.

 

Brettstørrelse

Normalt vil brukerens sist valgte størrelse automatisk brukes. Hvis du vil overstyre dette kan du bruke variabelen board. Aktuelle størrelser er 20, 25, 30, 35 og 40 som angir bredden på et felt i pixel.

 

Brikkesett

Det er ikke mulig å ha eget brikkesett, hvis du ønsker å bruke ett eget sett må dette ligge på Norbase serveren. Ta kontakt for format etc. Foreløpig finnes det 2 sett: gray1 og brown. Disse kan velges med variabelen theme, eks. theme=gray1 for å få ett grått sett.

 

Språk

lang=no for norsk eller lang=en for engelsk tekst. Hvis denne utelatest brukes norsk tekst. I pgn-visning vil trekk etc. være på engelsk.

 

Javascript visning

inter=8 velger javascriptvisning. inter=0 velger pgnvisning. Hvis denne ikke er satt velges det brukeren har satt som standard i selve NorBase.

 

Hint

For å lage et 'popup' vindu for gjennomspilling av parti kan du lage linken slik:
<a href="http://norbase.sjakk.biz/gameview.php?pgnfile=http://dittdomene/partier.pgn&gamenr=3" target="parti">Partiet</a>
Dette lager et nytt vindu for gjennomspilling som gjennbrukes hvis brukeren velger å se på flere partier.

 

Partiliste

Dette tilleggsprogrammet kan vise en partiliste utifra en oppgitt pgn-fil.
Programmet startes med linken: http://norbase.sjakk.biz/pgnlist.php

 

Partifil
Partifilen angis med variabelen pgnfile. Hvis du har lagret partier fra en turnering i en pgn-fil på http://www.dittdomene.com/ med navnet partier.pgn kan du nå vise en liste over partier fra turneringen med linken:
http://norbase.sjakk.biz/pgnlist.php?pgnfile=http:/www.dittdomene.com/partier.pgn

 

Liste i kolonner

For å få listen laget i kolonner brukes column=1.

 

Språk

lang=no for norsk eller lang=en for engelsk tekst. Hvis denne utelatest brukes norsk tekst.

 

Filter

Det er to variabler som kan brukes som filter.

round - Angir at kun partier for denne runden skal vises.
event - Hvis partifilen inneholder flere turneringer settes ønsket turnering her.

 

Overskrift

Overskriften kan enten baseres på første parti i pgn-filen eller skrives som ren tekst. Variabelen som brukes er headline.

Når første parti i pgn-filen brukes for å lage overskrift gjelder fløgende liste:

1 - Spillested
2 - Turneringsnavn
4 - Dato
8 - Runde

Hvis du ønsker flere valg summeres tallene.

Hvis du i stedet ønsker å skrive overskriften må alle mellomrom ertstattes med +.

Eksempel:
headline=6
headline=Vadsøsjakken+2004,+runde+1

 

Fargelegging/skrifttype
Dette gjøres ved hjelp av Cascade StyleSheet. Du angir hvor du har lagret din stylesheet med variabelen css. Eks. css=http://www.dittdomene.com/style.css

 

Standard partiviser

Hvis du ikke angir noen standard for partiviseren vil denne velges utifra hva brukeren sist satte som standard i selve NorBase. Se partiviser over for verdier som kan brukes. De variablene som føres videre er lang, inter, move og board.

 

Template

Bruk template (mal) hvis du vil inkludere tabellen inni en side på ditt hjemmeområde men ikke har tilgang til avanserte funksjoner.

Du lager en helt normal html side for visning av listen, men i stedet for å lage selve tabellen legger du inn <pgnlist> der hvor listen skal være. Bruk absolutte referanser til linker/bilder etc.

Eksempel:
template=http://www.dittdomene.com/tabell.html

 

Krysstabell

Dette tilleggsprogrammet kan vise en resultatliste utifra en oppgitt pgn-fil.
Programmet startes med linken: http://norbase.sjakk.biz/pgntable.php

 

Partifil
Partifilen angis med variabelen pgnfile. Hvis du har lagret partier fra en turnering i en pgn-fil på http://www.dittdomene.com/ med navnet partier.pgn kan du nå vise en resultatliste fra turneringen med linken:
http://norbase.sjakk.biz/pgntable.php?pgnfile=http:/www.dittdomene.com/partier.pgn

 

Språk

lang=no for norsk eller lang=en for engelsk tekst. Hvis denne utelatest brukes norsk tekst.

 

Visning av resultat
For å bestemme hvor mye av resultatberegningen som skal vises brukes points.
0 - Ingen resultater.
1 - Poeng.
2 - Poeng + kvalitet 1.
3 - Poeng + kvalitet 1 og 2.
4 - Poeng + kvalitet 1, 2 og 3.
5 - Poeng + kvalitet 1, 2, 3 og 4.

Hvis points ikke er angitt brukes points=1. Hvis du ikke har alle partiene for turneringen i pgn-filen kan du sette points=0, dette gir en kompakt meny for gjennomspilling av partiene.

 

Kvalitetsberegning

For å bruke kvalitetsberegning når resultatlisten sorteres brukes variablene: tb1, tb2, tb3 og tb4. Dette tilsvarer først kvalitet, andre kvalitet .... Verdien som kan brukes på hver enkelt er liste under.

 1 - Buchholz
 2 - MedianBuchholz1
 3 - MedianBuchholz2
 4 - BuchholzCut1
 5 - BuchholzCut2
 6 - Progressive score
 7 - Progressive score ved fjerning av runde 1
 8 - Progressive score ved fjerning av runde 2
 9 - Progressive score ved fjerning av runde 3
10 - Antall vunnet partier
11 - Sonneborn-Berger
12 - Innbyrdes oppgjør

Eksempel:
En 5 runders Monradturnering vil ha tb1=4, tb2=1 og tb3=11
En 9 runders Monradturnering vil ha tb1=5, tb2=4, tb3=1 og tb4=11

Dette gir ikke helt nøyaktig beregning men vil holde i de aller fleste tilfeller. F.eks. Progressive score skal regnes fortløpende ved å ta vekk runder til en får skille.
Flere kvalitetsregler vil bli lagt til etterhvert.

 

Plassnummer

Som standard vil plasseringen settes slik den er beregnet. Det kan være vanskelig å følge krysstabellen tidlig i en turnering når det er flere spillere med lik poengsum og samme plassering. Hvis dette er tilfelle kan du sette order=1 som gir en rangering fortløpende, sorteringen er fortsatt riktig etter plassering.

 

Tabelltype

Tabelltypen settes med type.

type=0 - Automatisk
type=1 - Monrad/Swiss etc.
type=2 - Enkel bergerturnering.

Hvis denne ikke er satt brukes type=0

 

Filter

Det er to variabler som kan brukes som filter.

round - Angir at kun partier tilogmed denne runden skal brukes.
event - Hvis partifilen inneholder flere turneringer settes ønsket turnering her.

 

Overskrift

Overskriften kan enten baseres på første parti i pgn-filen eller skrives som ren tekst. Variabelen som brukes er headline.

Når første parti i pgn-filen brukes for å lage overskrift gjelder fløgende liste:

1 - Spillested
2 - Turneringsnavn
4 - Dato
8 - Runde

Hvis du ønsker flere valg summeres tallene.

Hvis du i stedet ønsker å skrive overskriften må alle mellomrom ertstattes med +.

Eksempel:
headline=6
headline=Vadsøsjakken+2004

 

Fargelegging/skrifttype

Dette gjøres ved hjelp av Cascade StyleSheet. Du angir hvor du har lagret din stylesheet med variabelen css.
Eks. css=http://www.dittdomene.com/style.css
Følgende 'style' er i bruk for tabellen:

TH {background-color: #ccccff;};
TD.first {background-color: #ffffff;};
TD.second {background-color: #cccccc;};

Hvor TH angir bakgrunnsfarge på overskrift. TD.first angir bakgrunnsfarge på linje 1, 3 ,5, ... i tabellen, mens TD.second angir bakgrunnsfargen til linjene 2, 4 , 6, ...
Hvis du vil endre disse fargene kopierer du de tre linjene i tabellen til din stylesheet og endrer fargen.

 

Standard partiviser

Hvis du ikke angir noen standard for partiviseren vil denne velges utifra hva brukeren sist satte som standard i selve NorBase. Se partiviser over for verdier som kan brukes. De variablene som føres videre er lang, inter, move og board.

 

Tooltips

Slår av å på tooltip-tekst når muspekeren ligger over et resultet.
Eks. tooltip=0 slår av tooltip teksten

 

Template

Bruk template (mal) hvis du vil inkludere tabellen inni en side på ditt hjemmeområde men ikke har tilgang til avanserte funksjoner.

Du lager en helt normal html side for visning av tabellen, men i stedet for å lage selve tabellen legger du inn <pgntable> der hvor tabellen skal være. Bruk absolutte referanser til linker/bilder etc.

Eksempel:
template=http://www.dittdomene.com/tabell.html

 

Opplasting av pgn-filer

Hvis du ikke har område på Internett for å laste opp pgn-filer. Også hvis pgn-filen er stor kan/bør filen lastes opp til NorBase slik at en unngår den tidsforsinkelsen det tar å hent pgn-filen fra et annet sted hver gang et parti kal vises.
Disse filene vil ikke inngå i den søkbare databasen men kan brukes i presentasjonene over.

For å forhindre at andre skriver over filene bør du sette et passord på filen.

Du finner opplastningsområdet her: http://norbase.sjakk.biz/index.php?page=pgnsave&lang=no