Site in English
English

NorBase

Om disse sidene

Format

Som hovedformat for nedlasting av partier velges PGN-formatet så tett opptil standarden som det er mulig. Standard PGN er beskrevet på http://www.very-best.de/pgn-spec.htm.

Spesielle hensyn

Karaktersett

Karaktersettet som brukes i PGN-filer bygger på ISO-8859-1 (Latin 1) med enkelte modifiseringer.
KodeEksempel
0-31Kontrollkoder
32-126Standard ASCII
127Ikke i bruk <Delete>
128-159Ikke i bruk. Kontroll karakterer
160-191Anbefales ikke. Grafiske karakterer
192-255Kan brukes i tekststrenger og kommentarfelt. Nasjonale spesialkarakterer.

Dette vil si at Norske karakterer er fullt lovlig å bruke i navn på spiller, turnering etc. men ikke lovlig for tag'er ([Event ], [White]).
Eks.

[White "Østbye, Åge"]     Lovlig
[Åpning "Dronninggambit"] Ulovlig

Det bør allikevel taes hensyn til at ikke alle brukerne har disse tegnsettene installert. Ev. sjakkprogrammer som ikke kan lese dette. For dette formål er det mulig å la brukere velge dette ved nedlasting. I utgangspunktet vil det da brukes en enkel konvertering der o=ø, a=æ, a=å etc. Den gamle måten å oversette Ø med OE, Å med AA og Æ med AE ser det ut som fler og fler går bort ifra.

Partihode

Partihode består av diverse informasjon om hvem som har spilt partiet, når det ble spilt og i hvilken turnering det fant sted. Det er syv faste informasjonsfelt som må brukes i alle filer. Disse er i rekkefølge som de skal ligge: Event, Site, Date, Round, White, Black og Result. I tillegg bruker mange programmer å legge til sine egne mer eller mindre standarder. Disse skal komme etter de syv faste feltene. Databasen vil bli Indeksert etter de syv faste feltene slik at søking på disse vil gå raskt.

Event

Denne bør være så beskrivende som mulig. Eks. [Event "Kretsmesterskap for Hordaland"] Hvis verdi mangler brukes spørsmålstegnet (?).

Site

Her legges spillestedet (by etc.) Ved internasjonal eksport legges det til NOR hvis det ikke finnes landkjennetegn. På norske byer/steder brukes ingen Landskode mens utenlandske turneringer bruker IOC tabellen som er beskrevet i PGN-standarden (pk. 15). Hvis verdi mangler brukes spørsmålstegnet (?).

Date

Standardformatet er [Date "CCYY.MM.DD"]. (Eks. [Date "2000.02.23"] for 23 februar år 2000). Hvis et felt utelates brukes spørsmålstegn for feltet. ([Date "????.??.??"]). Her er det viktig å få med årstall da de andre kan finnes ved undersøkelse av Event og Site.

Round

Runde angis som heltall f.eks. [Round "2"]. Der det trengs kan denne bygges om med sub-runder skilt med punktum (.). F.eks [Round "1.2"]. Hvis dette feltet er uaktuelt for partiet brukes [Round "-"]. Hvis runden er ukjent brukes spørsmålstegnet her også ([Round "?"]).

White

Navnet på spillerne bør være så korrekt som mulig. Der hvor det behøves brukes norsk tegnsett. Formatet er på formen "etternavn, fornavn". Først kommer etternavnet fulgt av komma og et mellomrom. Deretter fornavnet så fulstendig som mulig. Hvis initialer brukes settes punktum etter disse. Eks. [White "Røyset, Pål N."]. Standarden tillater at det settes flere navn i dette feltet. Navnene skilles da med kolon (:). Dette støttes dårlig av pgn-viewer som finnes og bør derfor unngås. Hvis navnet er ukjent brukes spørsmålstegn ([White "?"]). Etter hvert navn kan nasjonal tillhørighet settes. Bruk her samme tabell som for Site. For internasjonal nedlasting legges (NOR) til hvis dette mangler.

Black

Likt med White

Result

I tillegg til å angi resultatet i partiet angir dette feltet også hvor langt i filen dette partiet varer (terminator). Dette feltet kan ikke være tomt og har kun fire lovlige verdier: "1-0", "0-1", "1/2-1/2" og "*". Alle uferdige partier må altså ha "*" og samtidig må det være * etter siste trekk/kommentar.

Tilleggsinfo

Noen andre (ikke standard) tagger vil bli lagret slik de er lagt inn. Tomme tagger slettes. Ev. ÆØÅ-oversetter brukes. Den viktigste av disse er muligens 'WhiteElo' og 'BlackElo' som bevares. Også 'ECO' og 'Annotator' bør brukes der det er relevant.

Det er lagt til en egen Remark tagg for utvidelse av turneringsinfo (Event). Under nedlasting kan det velges om denne skal slåes sammen med Event eller vises i eget felt. Hvis du ikke ser slik info i eget felt betyr det at sjakkprogrammet du bruker ikke kan nyttegjøre seg av dette. Velg da 'Utvidet turneringsinfo' før du starter nedlasting. I 'hardkopiene' på nedlastingssiden er dette valget allerede gjort.
Bruken av dette feltet er for å kunne utvide turneringsinfo. Teksten her kan være f.eks. Klasse A, Hurtigsjakk og for lagmatcher er klubbnavnene satt inn her.