Site in English
English

NorBase

Om disse sidene

Parametrer som kan legges til linken

Det som er beskrevet her er under uttesting så det kan endres.

Ta gjerne kontakt hvis du forsøker på noe av dette. Informasjonen/erfaringen vil bli brukt for å lage en bedre beskrivelse/bruksanvisning.

Søke variabler

white
Tilsvarer navn på hvitspiller i søkefunksjonen
black
Tilsvarer navn på sortspiller i søkefunksjonen.
nocolor
Tilsvarer ignorer farge i søkefunksjonen.
site
Tilsvarer navn på spillested i søkefunksjonen.
event
Tilsvarer navn på turnering i søkefunksjonen.
round
Tilsvarer Runde i søkefunksjonen.
fdate
Tilsvarer første (fra) årstall i søkefunksjonen.
tdate
Tilsvarer andre (til) årstall i søkefunksjonen.
remark
Tilsvarer merknadsfeltet i søkefunksjonen.

Det finnes også tilsvarende variabler for id (whiteid, blackid etc.) men disse er noe usikre å bruke fra andre sider siden disse kan endres med tiden (backup/restore)

 

Sidevisning

page
Side som skal vises. Database siden kalles base
subpage
Underside som skal vises. For databasesiden er navnet base mens for søkesiden og partilisten er navnet search.
next
Første parti som skal vise utifra søke utvalget.
number
Antall partier på hver side i listing.
action
For søke/liste siden brukes view for å se listen, ellers vil selve søke-dialogen vises.

Utforming

css
Velg stylesheet som skal brukes for å fargelegge siden. Dette kan være en fil som ligger på ditt hjemmeside område. Hvis ikke dette er spesifisert brukes style.css når header=2 er valgt og clean.css for header=0 og header=1. Bruk disse som eksempel hvis du vil lage dine egne stylesheet.
header
0 - Nesten alle overskrifter/menyer fjernes.
1 - Hoved overskrifter fjernes.
2 - Ingen overskrifter/menyer fjernes.
4 - Fjerner html informasjon.
Du kan kombinere 4 med f.eks. 1 ved å sette header=5
headline
Her kan du legge til egen overskrift hvis du har fjernet de opprinnelige overskriftene med 'header=0'.
usepath
Noen linker blir laget med full path (http://sjakk.biz/norbase) hvis denne er satt til on.
inter
1 - Legger til (NOR) for norske spillere.
2 - Setter inn e, o, a istedet for æ, ø, å.
4 - Slår sammen remark (merknad) feltet med turneringsnavnet.
8 - Velger javascript som partiviser.
16 - Ikke legg til (Land) for spillere.
Summer opp tallene hvis du ønsker flere valg. Eks 31 slår på alle valg.
lang
no for norsk eller en for engelsk tekst.

Partiviser

Søkevariabler
Alle søkevariabler over kan brukes (white, event etc.)
move
Gå direkte til en bestemt posisjon når javescript viseren åpnes (0 er start, 1 er etter hvits første trekk etc.).

Eksempel 1.
Visning av partiliste fra din hjemmeside

Se deltagerlisten for Vadsøsjakken 2007

Linken på denne siden (hvit konge) ser slik ut:
<a href="liste.php?search=NavnPåSpiller"><img src="white.gif" alt="Vis partier"></a>
Denne linken peker til siden 'list.php' som inneholder noe slikt som:
<h3>Spillerdatabase</h3>
<?php
$link=str_replace(" ","+","http://norbase.sjakk.biz/index.php?page=base&header=0&subpage=search&action=view&white=$search&nocolor=on&usepath=on");
readfile($link);
?>

Lignende liste for hjemmesider som ikke har tilgang til script-språk (php, asp eller perl) kan oppnåes ved bruk av frames. La da vinduet for listen ha en link som denne:

<a href="http://norbase.sjakk.biz/index.php?page=base&header=0&subpage=search&action=view&white=Agdestein,+Simen&nocolor=on&headline=Partier+med+Simen+Agdestein">Partier med Simen Agdestein</a>

Resultatet vil bli slik:
Partier med Simen Agdestein

Samme fremgangsmåte kan brukes for å liste partier fra en turnering eller runde i en turnering. Fargelegging, skrifttype gjøres med stylesheet (se css over).

Eksempel 2.
Visning av database funksjonen fra hjemmeside

Se Partidatabasen på Vadsø Sjakklubbs hjemmeside.

Her er siden linket inn ved hjelp av <iframe> taggen slik:
<iframe width="100%" height="680" border="0" src="http://norbase.sjakk.biz/index.php?page=base&header=1" name="Norbase"></iframe>
Liknende fremgangsmåte kan brukes med <frame>.

Eksempel 3.
Visning av ditt favorittparti med javascript-viseren

Partiviseren (nogameview.php) kan bruke de samme søkevariablene som listene. Sørg for å fylle ut nok felt til at du finner aktuelle parti: spiller, turnering, år og runde skuller være nok i de fleste tilfeller.

<a href="http://norbase.sjakk.biz/nogameview.php?white=Agdestein,+Simen&event=NM&fdate=2002&round=8&move=24&inter=12" target="sjakkparti">Agdesteins nyhet i Karpov varianten i Caro-Kann (13.Df2)</a>

Resultatet vil bli slik:
Agdesteins nyhet i Karpov varianten i Caro-Kann (13.Df2)