Database hjelp


Oppsett


Legg til (NOR)
Legger til (NOR) for alle spillere hvor nasjonalitet ikke er satt. Legger også til (NOR) etter stedsnavn.

Alle spillere uten (???)
Fjerner landkjennetegn for spillere.

Oversett norske tegn
Gjør en enkel oversettelse av norske tegn (æ=e, ø=o, å=a).

Utvidet turneringsinfo
Legger til klasse, gruppe etc. til turneringsnavnet hvor dette finnes. Hvis ikke denne er satt vil dette vises i et eget 'Remark' felt.

Normal partiviser
Pgn
- Valgt parti vises i pgn-format for kopiering til ditt eget sjakkprogram.

Javascript
- Valgt parti vises i en javascript viser.

Java
- Valgt parti vises i et java applet.